Prejsť na obsah
Podujatia pre študentov (spolu)organizované FIIT STU


ACM ICPC>>>    ACM SPY/ACM SRC>>>    IIT SRC>>>    NAG>>>    RoboCup>>>    TP Cup>>>    FIITAPIXEL>>>


 

29. 01. - 14. 02. 2016:   ProFIIT 2016 - korešpondenčné kolo súťaže 
28. 04. 2016:   NAG 2016 - univerzitné kolo súťaže
08. - 09. 04. 2016:   ProFIIT 2016 - finále súťaže 
28. 04. 2016:   NAG 2016 - národné kolo súťaže
.... 05. 2016:   RoboCup at FIIT'16 - regionálny turnaj v simulovanom robotickom futbale
02. - 03. 06. 2016:   TP Cup 2016 - súťaž pre študentov inžinierskeho štúdia
09. 06. 2016:   IIT.SRC 2016 - Študentská vedecká konferencia na FIIT
21. - 22. 10. 2016:   Lokálne kolo ACM ICPC súťaže na STU v rámci CTU Open Contest 2014 

 

Konferencie, súťaže, veľtrhy, príležitosti

07. 2016:   Celosvetová súťaž študentov v oblasti IT - Imagine Cup 2016
pozostávajúca z 3 súťaží: Games, Inovation, World Citizenship.
Účastníci súťaže Imagine Cup majú možnosť prezentovať svoje myšlienky, nadviazať dôležité kontakty a vyskúšať si v praxi, čo znamená skutočné priateľstvo s kolegami z celého sveta. Rozsah súťažných disciplín je pomerne veľký.
Študentom, ktorí sa dostanú do svetového finále, Microsoft hradí cestu a pobyt v Seattle (Washington, USA), kde sa uskutoční súťaž o niektorú zo zaujímavých cien.
Registrácia do súťaže je možná od 10. septembra 2015.
01. 03. - 15. 04. 2016:   Študenti idú do sveta
1. marca 2016 otvára Nadácia Tatra banky grant na podporu zahraničných stáži najlepších študentov (bakalárov, magistrov, inžinierov, doktorandov).
Uzávierka doručenia prihlášok je 15. apríla 2016.
08. 04. - 06. 08. 2016:   Google Code Jam
Spoločnosť Google pripravila súťaž v kódovaní pre programátorov - profesionálov a študentov. Pre víťaza čaká 10 000 USD. Do súťaže, sa možno zaregistrovať od 8. marca 2016.
Konečný termín registrácie je 10. apríl 2016.
2016/17:   The Google Anita Borg Memorial Scholarship: Europe, the Middle East and North Africa
jedinečná príležitosť pre študentky - štipendium pre odvážne ženy, ktoré vynikajú v počítačových technológiách...
Prihlášky je možné zasielať od 12. októbra 2015 do 31. decembra 2015.
apríl / máj 2016:   International 24-hour Programming Contest
Súťaže sa môžu zúčastniť trojčlenné tímy. 30 najlepších v kvalifikácii bude súťažiť v Budapešti o hodnotné ceny. Registrácia je do .......... 2016.