Prejsť na obsah
Poradné orgány dekana FIIT STU

2018

4. 5. 2018
Neformálne stretnutie, s cieľom definovania spoločných ciest spolupráce a stratégie, ktorá by pomohla napĺňaniu poslania fakulty, v rámci čoho je priemysel a spolupráca s ním kľúčová. Dekanka slávnostne odovzdala partnerom plakety.
Účasť: Abonus, s. r. o.; Accenture, s. r. o.; Asseco Central Europe, a. s.; AT&T Global Network Services Slovakia, s. r. o.; Continental Automotive Systems Slovakia, s. r. o.; ČSOB, a. s.; Eset, spol. s r. o.; Exponea, s. r. o.; Gratex International, a. s.; IBM Slovensko, spol. s r. o.; InterWay, s. r. o.; Manageria, o. z.; Neulogy, a. s.; Orange Slovensko, a. s.; QBSW, a. s.; SARIO; Siemens Healthcare, s. r. o.; Slovensko.Digital, o. z.; Softec, spol. s r. o.; Soitron, a. s.; Tempest, a. s.; Tatra banka, a. s.; Unicorn Systems SK, s. r. o.;