Prejsť na obsah
Spolupráca s priemyslom

10. januára 2019 osem študentov inžinierskeho štúdia verejne prezentovalo svoje záverečné správy z nového voliteľného predmetu na FIIT – Priemyselná stáž. Študenti počas júla až septembra 2018 pracovali na zadanom probléme v reálnom prostredí partnerskej firmy, pod vedením mentora danej firmy. Cieľom tohto predmetu je získanie poznatkov o procesoch a postupoch súvisiacich s odborom, ktorý študent študuje, v reálnom prostredí firmy. Študent dostáva príležitosť zdokonaliť si svoje komunikačné schopnosti, preukázať schopnosť pracovať v tíme a naučiť sa aplikovať princípy odboru, ktorý študuje, na inžinierskych úlohách.

V akademickom roku 2018/19 bol predmet v pilotnom režime a boli do neho zapojení (ôsmi) študenti prvého ročníka inžinierskeho štúdia, ktorí si, ešte ako vlaňajší končiaci bakalári, vybrali jednu zo zadaných tém:

  • Náhrada std::filesystem (ESET),
  • Vývoj novej generácie Server Security produktov pre Linux / FreeBSD (ESET),
  • Overovanie bezpečnostne kritického systému jednotkovými testami (Continental Automotive Systems Slovakia),
  • Virtuálny asistent pre nových zamestnancov (Accenture),
  • Virtuálna prehliadka a navigácia (Accenture),
  • SmartParking – implementácia dodatočných funkčností (Unicorn).