Prejsť na obsah
Spolupráca s priemyslom

10. januára 2019 osem študentov inžinierskeho štúdia verejne prezentovalo svoje záverečné správy z nového voliteľného predmetu na FIIT – Priemyselná stáž. Študenti počas vlaňajšieho júla až septembra pracovali na zadanom probléme v reálnom prostredí partnerskej firmy, pod vedením mentora danej firmy. Cieľom tohto predmetu je získanie poznatkov o procesoch a postupoch súvisiacich s odborom, ktorý študent študuje, v reálnom prostredí firmy. Študent dostáva príležitosť zdokonaliť si svoje komunikačné schopnosti, preukázať schopnosť pracovať v tíme a naučiť sa aplikovať princípy odboru, ktorý študuje, na inžinierskych úlohách.

V akademickom roku 2018/19 bol predmet v pilotnom režime a boli do neho zapojení (ôsmi) študenti prvého ročníka inžinierskeho štúdia, ktorí si, ešte ako vlaňajší končiaci bakalári, vybrali jednu zo zadaných tém:

  • Náhrada std::filesystem (ESET),
  • Vývoj novej generácie Server Security produktov pre Linux / FreeBSD (ESET),
  • Overovanie bezpečnostne kritického systému jednotkovými testami (Continental Automotive Systems Slovakia),
  • Virtuálny asistent pre nových zamestnancov (Accenture),
  • Virtuálna prehliadka a navigácia (Accenture),
  • SmartParking – implementácia dodatočných funkčností (Unicorn).

Michal Fabiš bol na stáži v spoločnosti ESET. Bol aktívne zapojený do vyvíjaného antivírusového produktu Eset File Security. Veľkým prínosom pre neho bola možnosť vidieť, ako funguje tímová spolupráca a celková firemná kultúra v nadnárodnej úspešnej spoločnosti. „Veľmi ma tešilo pracovať tam, pretože z predchádzajúcej práce som mal taký pocit, že nás na škole učia niečo a v praxi sa to robí aj tak úplne inak – asi som len nemal šťastie na tú správnu firmu. Páčilo sa mi, že som zažil naozajstný scrum, o ktorom som doteraz tušil len tak z diaľky. Super bolo, že som si prešiel niekoľko šprintov na vlastnej koži a bol som zapojený v každej jeho časti. Scrum sa dôsledne dodržiaval. Páčilo sa mi aj, ako vážne tam ľudia berú svoju prácu. Z ničoho nás nevynechávali, dokonca nás brali aj na teambuildingy ako plnohodnotných členov tímu.“

Michal Maňak sa v ESETe venoval vývoju produktu ESET Cyber Security, novej generácie pre operačný systém macOS. Bol plnohodnotným členom agilného scrum tímu. Jeho zodpovednosťou boli hlavne implementačné úlohy v časti grafického rozhrania produktu a jej prepojenie so servisnou vrstvou produktu. Ocenil možnosť pracovať v prostredí veľkej firmy na častiach produktu, ktoré budú zákazníci reálne používať. „Zdokonalil som sa v komunikácii a tímovej práci, osvojil som si technológie programovania pre operačný systém macOS. Zdokonalil som sa v programovaní všeobecne. Bol som súčasťou navrhovania pomerne komplexného softvérového produktu. Svoje výsledky som prezentoval, čo zlepšilo moje vystupovanie. Myslím si, že pre tím a celkovo pre firmu som bol prínosný a prospešný.“

Jakub Sedlář tiež stážoval vo firme ESET. „Na stáži som implementoval obdobu knižnice std::filesystem v jazyku C++ založenú na firemnom API. Nadobudol som zručnosti s používaním nástrojov, ako sú Bitbucket či JIRA a prehĺbil skúsenosti s nástrojmi, ktoré som už poznal, ako sú Git či Visual Studio, najmä čo sa týka testovania a profilovania softvéru. Hoci na projekte som nepracoval v tíme, oboznámil som sa so všeobecným fungovaním pracovného kolektívu a systému riadenia vo väčšej spoločnosti.“

Jozef Kamenský sa zúčastnil priemyselnej stáže v spoločnosti Continental v pobočke vo Zvolene, kde má sídlo divízia Chassis & Safety. Hlavnou náplňou jeho stáže bolo implementovanie jednotkových testov softvérovej časti elektronickej parkovacej brzdy, ktorá ako bezpečnostne kritický prvok musí spĺňať prísne bezpečnostné požiadavky. „Počas stáže som mal prvú skúsenosť s prácou vo veľkej nadnárodnej spoločnosti, z čoho vyplývalo viacero špecifík. Asi najviac ma prekvapilo veľké množstvo interných systémov, pomocou ktorých sa riešilo všetko – problémy s hardvérom, žiadanie softvéru, sledovanie dochádzky či manažment ideí. Ďalším prekvapením bolo používanie angličtiny ako oficiálneho komunikačného jazyka. Aj keď nemám s angličtinou väčšie problémy, chvíľu mi trvalo zvyknúť si na jej bežné používanie.“

Kristína Macková si vybrala svoju priemyselná stáž v spoločnosti Accenture na projekte Virtuálna prehliadka a navigácia. „Zadanie som si zvolila pre tematiku, ktorej sa aktívne venujem. Chcela som sa zlepšiť v práci s Unity a vyskúšať pracovať s rozšírenou realitou. Výzvou pre mňa bol vývoj bližšie s Androidom, vďaka čomu som sa naučila mnohé nové veci, a preto som lepšie pripravená v budúcnosti vyvíjať pre túto platformu. Zo stáže som získala náhľad do fungovania a procesov vedených vo veľkej firme. Nakoľko moje predchádzajúce skúsenosti pochádzali z menšej firmy s jednou kanceláriou a menej než desiatimi zamestnancami, boli pre mňa tieto skúsenosti prospešné a myslím, že aj v mojom budúcom profesionálnom živote.“ Svoju stáž hodnotila pozitívne, páčil sa jej experimentálny a tvorivý charakter projektu. Firma prejavila záujem o pokračovanie spolupráce aj po skončení stáže.

Peter Pápay svoju priemyselnú stáž absolvoval tiež v spoločnosti Accenture, na projekte Virtuálny asistent pre nových zamestnancov. Za úlohu mal vylepšiť existujúceho chatbota na základe existujúcej aplikácie, ktorú bolo potrebné prerobiť do novej platformy s lepšou výkonnosťou. „Počas stáže som si zdokonalil znalosti s Pythonom, naučil sa ako funguje Docker, naučil sa a vyskúšal si prácu s AWS a nakoniec si oprášil znalosti na budovanie webových stránok s html/css/js. Veľmi pozitívne hodnotím to, že som sa naučil pracovať s cloudom. Ani som nečakal, že budem tieto veci riešiť na stáži, keďže nikdy predtým som cloud computingu nevenoval veľa pozornosti. Tiež že som sa naučil, že čo to je a ako funguje Docker. Priemyselná stáž nebola v niektorých smeroch, ako som si ju predstavoval, ale v konečnom dôsledku som rád, že som sa na ňu prihlásil. Naučil som sa pracovať s novými technológiami a zlepšil som sa vo veciach, ktoré ma zaujímajú.“

Ľubomíra Trnavská bola na priemyselnej stáži v spoločnosti Unicorne, kde pracovala na projekte Smart Parking, ktorého cieľom je riešiť problém parkovania vo väčších mestách. Projekt pôvodne vznikol ako tímový projekt študentov FIIT STU v spolupráci s firmou Unicorn (v spolupráci s Orange) predchádzajúci akademický rok. „Predmet priemyselná stáž mi priniesol viacero nových poznatkov. V prvom rade som mala možnosť pracovať na reálnom mimoškolskom projekte, s čím som dovtedy nemala skúsenosť, hoci som už na stáži bola, ale vždy som pracovala na nejakých prípravných alebo školských projektoch. Nikdy nie na reálnych, s reálnymi zákazníkmi a požiadavkami. Mohla som si vyskúšať, aké to je pracovať vo väčšej spoločnosti, ako je Unicorn, kde majú vlastné knižnice, frameworky a konvencie. Stretla som sa aj so situáciou, keď sa používané knižnice menia počas vývoja a potom je potrebné refaktorovať a upravovať aplikáciu, ktorá ich využíva.“

Martin Žák pracoval tiež v Unicorne na projekte Smart Parking Simulator, vďaka ktorému používateľ môže vytvárať, upravovať, mazať a rôznymi spôsobmi posielať správy z virtuálnych senzorov na server aplikácie Smart Parking cez protokol MQtt, ktorý ich spracováva, vyhodnocuje a na základe nich zobrazuje vo verejne dostupnej webovej aplikácii stav jednotlivých parkovacích miest (obsadené, voľné). Na základe takýchto údajov sa potom môže vodič motorového vozidla, ktorý v meste hľadá parkovacie miesto rozhodnúť, kde pôjde zaparkovať. „Naučil som sa veľa vecí – technického, ale aj netechnického charakteru. Prišiel som na to, že predpokladom pre naozaj kvalitnú prácu a chuť do práce je kolektív. Hoci nemám toľko pracovných skúsenosti, ale v žiadnej firme sa mi ešte nestalo, že by som narazil na tak príjemných ľudí, ktorí mi dodávali toľko energie, ktorú som potom vedel vložiť do pracovného nasadenia. Naozaj to veľmi oceňujem a v budúcnosti chcem takéto prostredie vyhľadávať, alebo keď raz budem mať vlastnú firmu, tak na tento aspekt budem klásť veľký dôraz.“


Článok nájdete v univerzitnom časopise Spektrum 6 ak. r. 2018/19 na str. 38, 39 (v pdf str. 20).