Prejsť na obsah
Prihláška na bakalárske štúdium

Termín podania prihlášky

do 31. marca 2019

Do tohto termínu musí byť vyplnená a odovzdaná e-prihláška. V prípade použitia papierovej prihlášky je rozhodujúca pečiatka pošty.

Využite možnosť vyplniť prihlášku na štúdium elektronicky, pomocou Akademického informačného systému AIS.

14. december 2018 o 14.00 hod. - spustenie e-prihlášky

 

Spôsob vyplnenia a podania prihlášky

Prihlášku na štúdium môžete podať elektronicky alebo manuálne na predpísanom tlačive.

Elektronickú prihlášku vyplňte v Akademickom informačnom systéme AIS. Pozorne si prečítajte návod na jej vyplnenie (.pdf).

V prípade použitia papierovej prihlášky:

 • odošlite riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami a potvrdením o zaplatení (pozri informácie o poplatku) na
  Študijné oddelenie
  FIIT STU v Bratislave
  Ilkovičova 2
  842 16 Bratislava 4
 • alebo odovzdajte riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami a potvrdením o zaplatení (pozri informácie o poplatku) do Podateľne Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (2. nadzemné podlažie, miestnosť 2.13).

Využitím služby elektronickej prihlášky:

 • zaistíte správne vyplnenie prihlášky,
 • budete môcť sledovať stav prijímacieho konania (napr. prijatie overených dokladov poštou, výsledky prijímacieho konania),

Ak máte záujem prihlásiť sa na viaceré študijné programy, môžete tak urobiť v rámci jednej prihlášky, kde uvediete alternatívne študijné programy v poradí podľa preferencií. Nie je však možné v jednej prihláške kombinovať navzájom programy 3-ročného a 4-ročného štúdia.