Prejsť na obsah
Prijímacie konanie
na bakalárske štúdium pre akademický rok 2017/18

 

Výsledky prijímacieho konania pre akad. r. 2017/18 si budete môsť pozrieť v systéme elektronickej prihlášky až po ukončení prijímacieho konania.

Podrobnejšie informácie o zápise sú prijatým uchádzačom zaslané spolu s rozhodnutím dekana o prijatí.

 

Študijné oddelenie: zuzana_tekulova[at]fiit.stuba.sk
- prijímacie konania na bakalárske a inžinierske štúdium: +421 2 210 22 143 (Mgr. Zuzana Tekulová)