Prejsť na obsah
ProFIIT

    súťaž stredoškolákov v programovaní

 

Výsledková listina

Podrobnejšia výsledková listina

# Meno Škola Vyriešených Celkový čas*
1 Daniel Oravec Gymnázium Žilina 5 08:07:12
2 Jaroslav Paška ŠpMNDaG Bratislava 5 09:51:13
3 Jozef Číž ŠpMNDaG Brailslava 5 09:58:36
4 Matej Urban Gymnázium Bratislava 4 02:53:06
5 Lukáš Gáborik Gymnázium J. G. Tajovského Banská Bystrica 4 04:22:30
6 Eliška Macáková SZŠ & Gymnázium CENADA Bratislava 4 06:05:56
7 Adrián Kabáč Gymnázium M. Hattalu Trstená 4 09:08:43
8 Matúš Mruzek SPŠIT Kysucké Nové Mesto 4 14:05:01
9 Stanislav Švec Gymnázium Spišská Nová Ves 3 04:48:45
10 Daniel Šimko Bilingválne gymnázium M. Hodžu Sučany 3 06:23:15
11 Peter Strýček SPŠIT Kysucké Nové Mesto 3 07:16:12
12 Juraj Zalabai Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského Nitra 2 01:55:16
13 Ľubomír Dlhý Gymnázium Myjava 2 02:20:48
14 Matej Uhrin Gymnázium Spišská Nová Ves 2 02:33:09
15 Peter Debnár Spojená škola sv. V. de Paul Bratislava 2 02:59:29
16 Lukáš Paugsch SPŠE Košice 2 04:24:36
17 Samuel Krempaský Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné 2 04:48:50
18 Pavol Kyčina Gymnázium M. M. Hodždu Liptovský Mikuláš 2 05:12:29
19 Tomáš Lokša SPŠIT Kysucké Nové Mesto 2 05:14:13
20 Matej Dudák Gymnázium A. Kmeťa Banská Štiavnica 2 05:41:18
21 Michal Minár Gymnazium J. Papanka Bratislava 2 07:00:50
22 Matej Pavlík SSOŠ, Tatranská Akadémia Poprad 1 00:14:18
23 Matej Štencel Gymnázium Košice 1 00:23:54
24 Martin Lukáč SŠ - Gymnázium M. Galandu Turčianske Teplice 1 00:26:44
25 Jakub Arbet Bilingválne gymnázium M. Hodžu Sučany 1 00:39:49
26 Jakub Gál SPŠSaE Nitra 1 01:23:49
27 Stanislav Kosorin Gymnázium Bratislava 1 01:54:56
28 Tomáš Ondruš SŠ - Gymnázium M. Galandu Turčianske Teplice 1 02:36:00
29 Benjamín Bekeš SSOŠ, Tatranská Akadémia Poprad 1 03:38:30
30 Nadiya Balanchuk Bilingválne gymnázium M. Hodžu Sučany 1 03:48:37

* Pre každý problém, ktorý bol nakoniec správne vyriešený, sa počítal čas od začiatku súťaže po okamih, kedy bol úspešne odovzdaný. Za každé (predchádzajúce) nesprávne odovzdanie riešenia problému sa do celkového času pre tento problém pripočítala penalizácia 15 minút. Celkový čas je potom súčtom celkových časov pre vyriešené problémy.

Zadania finále súťaže ProFIIT 2019

  • Všetky problémy pdf
Názov problému Zadanie Testovacie dáta* Riešenie Časový limit**
Pascal C/C++
Pol na pol pdf vstup výstup pas c/cpp 1s (0.015) 1s (0.154)
Kalibrácia pdf vstup výstup pas c/cpp 1s (0.003) 1s (0.006)
Trasa pdf vstup výstup pas c/cpp 1s (0.007) 1s (0.010)
Predikcia pdf vstup výstup pas c/cpp 1s (0.035) 1s (0.585)
Plánovač pdf vstup výstup pas c/cpp 20s (2.956) 20s (1.838)
Hlásky pdf vstup výstup pas c/cpp 10s (0.579) 10s (2.156)

* Testovacie vstupy a výstupy sú v Unix-ovom formáte.

** V zátvorke je čas behu nášho riešenia.