Prejsť na obsah
ProFIIT
    súťaž stredoškolákov v programovaní

 

Vitajte na úvodnej stránke elektronického systému pre organizáciu súťaže ProFIIT 2018.

V prípade, že máte záujem sa do súťaže prihlásiť, je potrebné zaregistrovať sa.

Registrácia do súťaže pozostáva z týchto krokov:

  • Každý súťažiaci si prostredníctvom elektronického systému vytvorí používateľský účet.
    V prípade, že budete súťažiť v 2-člennom tíme, používateľský účet si vytvoria obaja členovia tímu.
  • Súťažiaci vytvoria tím. Aj v prípade, že budete súťažiť ako jednotlivec, je potrebné vytvoriť (1-členný) tím.
  • Tím sa zaregistruje do súťaže ProFIIT 2019. Po registrácii tímu do súťaže už nie je možné pridávať do tímu ďalších súťažiacich!

Registrácia sa spúšťa 21. 1. 2019 o 16.00 hod.

Registrácia / prihlásenie sa do systému.

K dispozícii je:

 

Organizátori si vyhradzujú právo neakceptovať do súťaže zaregistrované tímy, ktorých názov považujú za nevhodný.

Systém je v prototypovej prevádzke. Prípadné nedostatky nám oznámte na profiit@fiit.stuba.sk.