Prejsť na obsah
Poradné orgány dekana FIIT STU

Predseda:

doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.

Členovia:

doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.

Editorka:

Zuzana Marušincová, BSBA