Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Útvar medzinárodných vzťahov STU v Bratislave pozýva
na prezentáciu možností mobilitných pobytov v rámci
programu Erasmus+ v akademickom roku 2017/2018.

7. decembra 2016 (streda) o 9.00 hod v AB 150 FEI
na Ilkovičovej 3 v Bratislave

9. decembra 2016 (piatok) o 9.00 hod. v B 101 SvF
na Radlinského 11 v Bratislave

14. decembra 2016 (streda) o 10.00 hod v v Aule prof. Adamku MtF
na J. Bottu 25 v Trnave

Cieľom prezentácie je informovať o možnostiach štúdia a stáží
v krajinách Európskej únie a krajinách účastniacich sa programu v nasledujúcom akademickom roku.