Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave oznamuje, že dňa

18. februára 2021
prostredníctvom systému Webex, link: bit.ly/39GAD1u
habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác:

 • o 11.00 hod. Mgr. Michala Kováča, MSc., PhD.
  (z ÚISI FIIT STU v Bratislave)
  habilitačná prednáška: Využitie štatistického učenia pre návrh algoritmov v personalizovanej onkológii
  habilitačná práca: Statistical learning in the domain of precision medicine
  odbor: Aplikovaná informatika
 • o 14.00 hod. Dr. techn. Dipl.-Ing. Michala Riesa
  (z ÚPAI FIIT STU v Bratislave)
  habilitačná prednáška: Návrh blockchainových sietí
  habilitačná práca: Aspekty kvality, riadenia a bezpečnosti v sieťových technológiách
  odbor: Aplikovaná informatika

Habilitačné konania