Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE UCHÁDZAČOV:
POZOR: V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku spôsobenou šírením ochorenia COVID-19

  • a rizikami spojenými s návštevou ambulancií lekárov sa potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nateraz nevyžaduje, k prihláške ho bude možné dodať dodatočne.
  • Prílohy k prihláške z preventívnych dôvodov nie je potrebné zasielať poštou, ale odporúčame ich vkladať elektronicky (vo formáte pdf) prostredníctvom Akademického informačného systému zatiaľ aj bez potrebného overenia, potvrdenia uchádzači doručia dodatočne, keď to situácia umožní.
Prosíme, sledujte fakultné webové stránky, kde pravidelne zverejňujeme všetky potrebné informácie.