Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

v akademickom roku 2021/22

8. júla 2022 (piatok)
Študijné programy Informačná bezpečnosť, Informatika a Internetové technológie v študijnom odbore Informatika

  • 10.30 hod. (prvý beh)
  • 12.15 hod. (druhý beh)
  • 14.00 hod. (tretí beh)

Miesto: Aula Magna (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2


UPOZORNENIE pre absolventov:
Na promócie je potrebné prísť v spoločenskom oblečení.
Nácvik v deň promócií je povinný. Študenti prvého behu prídu o 8.00 hod., druhého behu o 8.30 hod. a tretieho behu o 9.00 hod.
Nácvik sa uskutoční v Aule Magna (-1.61 na 1. PP), po jeho ukončení bude podpisovanie do knihy diplomov.