Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozrite si časový harmonogram štátnych skúšok bakalárskeho štúdia študijných programov Informatika, Informačná bezpečnosť a Internetové technológie.

V súlade s Metodickým usmernením rektora STU (reg. č.: sekr./79/7178/2021 zo dňa 14. 5. 2021) sa budú všetky štátne skúšky konať pred skúšobnými komisiami dištančnou metódou prostredníctvom videokonferencií bez fyzickej prítomnosti s použitím informačných a komunikačných technológií.

Funkčnosť si overte v pondelok 21. 6. 2021 od 14.00 do 16.00 hod. vo virtuálnej miestnosti svojej komisie.

Online vysielanie verejných častí obhhajob štátnych skúšok (bez možnosti aktívneho zapojenia sa): bit.ly/3cz4Ctc

Harmonogram obhajob bakalárskych projektov pre aktuálny ak. rok nájdete v časti harmonogram štúdia ako [P] BP - obhajoby.

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizované 10. 6. 2021)

Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky:
Podrobný harmonogram v AIS (aktualizované 17. 6. 2021)