Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozrite si časový harmonogram štátnych skúšok inžinierskeho štúdia študijných programov:

  • Informačné systémy (IS),
  • Inteligentné softvérové systémy (ISS),
  • Internetové technológie (IT),
  • Softvérové inžinierstvo (SI).

12. 6. 2019 (streda)

13. 6. 2019 (štvrtok)


UPOZORNENIE:

Obhajujúci diplomanti si môžu prísť vyskúšať inštaláciu a predvedenie práce
11. 6. 2019 (utorok) v čase od 14.00 do 16.00 hod.
v jednotlivých miestnostiach, kde budú obhajovať svoje práce.

Upozorňujeme študentov, aby sa dostavili na štátnu skúšku hodinu pred začiatkom vlastnej prezentácie. Netýka sa to študentov, ktorí idú ako prví v poradí.