Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
študijných programov Informačné systémy a Softvérové inžinierstvo
v akademickom roku 2016/17
budú vo štvrtok

13. júla 2017

Aula Magna (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2.