Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Registrácia predmetov je povinná, prebieha v systéme AIS od 8. 6. 2017, 14.00 hod. do 11. 6. 2017, 23.59 hod.

Registráciou si študent zostavuje osobný učebný plán na akad. rok 2017/18.

Osobný študijný plán treba odovzdať na študijné oddelenie od 12. 6. 2017 do 15. 6. 2017.

Pozrite si návod na registráciu predmetov pre akad. rok 2017/18 .

Pozrite si:
- študijné plány bakalárskeho a inžinierskeho štúdia ,
- informačné listy predmetov .