Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Registrácia predmetov je povinná, prebieha v systéme AIS od 6. 6. 2018, 11.00 hod. do 10. 6. 2018, 23.59 hod.

Registráciou si študent zostavuje osobný učebný plán na akad. rok 2018/19.

Osobný študijný plán treba odovzdať na študijné oddelenie od 11. 6. 2018 do 14. 6. 2018.

Pozrite si návod na registráciu predmetov pre akad. rok 2018/19 .

Pozrite si:
- študijné plány bakalárskeho a inžinierskeho štúdia akad. roka 2018/19,
- limity počtov študentov na predmety pre akad. rok 2018/19 ,
- informačné listy predmetov .