Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Registrácia predmetov je povinná, prebieha v systéme AIS od 13. 6. 20119, 10.00 hod. do 14. 6. 2019, 22.00 hod.

Registráciou si študent zostavuje osobný učebný plán na akad. rok 2019/20.

Osobný študijný plán treba odovzdať na študijné oddelenie od 18. 6. 2019 do 20. 6. 2019.

Pozrite si:

 

Študijné plány bakalárskeho a inžinierskeho štúdia akad. roka 2019/20

Bakalárske štúdium 3-ročné

Bakalárske štúdium 4-ročné

Inžinierske štúdium 2-ročné

  • IB
  • ISS
  • IT
  • Dobiehajúce študijné programy (IS, SI) - platí ponuka predmetov podľa vtedy platného odporúčaného študijného plánu (ktoré sa otvárajú)