Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

ŠK Sandberg a MČ Bratislava Nové Mesto si dovoľujú pozvať všetky deti a iných záujemcov na
jarnú prechádzku po lese a na orientačné preteky v lese okolo Cvičnej lúky na Kamzíku.

Termín: 30. mája 2015 (sobota)
Zhromaždisko: Cvičná lúka na Kamzíku (bude upresnené v pokynoch)
Prihlášky: Prihlášky pre verejnosť (N, RD) nie je nutné zasielať,
stačí prísť na prezentáciu v uvedenom čase.
Prihláška však uľahčí organizáciu podujatia (uzávierka 27. 5. 2015).

Na rebríčkové preteky sa kluby prihlasujú cez orienteeringonline.net

Prihlášky na mieste budú akceptované len do výšky počtu voľných máp.
Trate pre verejnosť   
(charakteistika):

RD - Trať pre širokú verejnosť, najmä však pre deti s rodičmi.
Orientačne nenáročná trať v dĺžke približne 1 km pre všetkých,
ktorí si chcú vyskúšať, čo je to orientačný beh.
Trať je vedená po chodníkoch, nie je nutné bežať,
môžete si spraviť aj spoločnú rodinnú prechádzku.
Trať bude vyznačená stužkami.

N - Trať pre širokú verejnosť.
Orientačne nenáročná trať v dĺžke približne 3 km pre všetkých,
ktorí si chcú vyskúšať, čo je to orientačný beh.
Trať je väčšinou vedená po chodníkoch,
na obtiažnejších úsekoch vyznačená aj stužkami.

Viac informácií >>>