Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Usmernenie vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a nariaďuje prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej formy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr, po zrušení mimoriadnych opatrení. Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).

Mimoriadny stav na Slovensku (súhrn opatrení)

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky.

Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk,
 • povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
 • zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení(usmernenie MŠVVaŠ SR,
 • zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná,
 • obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania,
 • zatvorenie voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov),
 • zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení,
 • obmedzená prevádzka obchodných centier - cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu,
 • obmedzenie úradných hodín klientskych centier,
 • naďalej platí zákaz návštevy nemocníc,
 • zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Hotely a reštaurácie budú otvorené.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zdôrazňuje, že opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR, v tejto súvislosti neodporúča občanom cestovať do zahraničia počas trvania mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky.

Zdôrazňujeme, že od 13. marca 2020 od 7.00 hod. všetky osoby prichádzajúce zo zahraničia do SR sú povinné zostať v karanténe 14 dní. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránkach Úradu pre verejné zdravotníctvo SR (www.uvzsr.sk).

Vo vzťahu k dopravným obmedzeniam Ministerstvo dopravy a výstavby SR zavádza od 13. marca 2020 od 7.00 hod. sprísnené opatrenia týkajúce sa najmä medzinárodnej dopravy.

Železničná doprava
Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 2020 od 7.00 hod. premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

Autobusová doprava
Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od 13. marca 2020 od 7.00 hod.

Kamiónová preprava tovaru
Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Lodná doprava
Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od 13. marca 2020 od 7.00 hod. pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.

Letecká doprava
Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení vládou SR.

Pošta
Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

Nepretržitú činnosť majú nasledovné telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 0917 222 682
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici: 0918 659 580
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave: 0917 426 075
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre: 0948 495 915
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave: 0905 903 053
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne: 0911 763 203
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach: 0918 389 841
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove: 0911 908 823
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline: 0905 342 812
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove: 0917 121 946
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade: 0911 635 260, 0903 905 080
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach: 0948 518 954

Hygienici posilnili call centrá na svojich regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. V činnosti je aktuálne 36 telefonických liniek. Doteraz fungovalo 9 (ÚVZ SR a 8 krajských RÚVZ v SR). Pribudlo tak ďalších 27 kontaktných bodov, všetky potrebné kontakty nájdete tu.

Nepretržite je k dispozícii verejnosti aj Národné centrum zdravotníckych informácií: 0800 221 234
a takisto e-mail Úradu verejného zdravotníctva: novykoronavirus[at]uvzsr.sk.

Linka, kde je možné získať informácie: 112

Aktuálne fakty a informácie týkajúce sa koronavírusu nájdete vždy na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk).

Dôležité: každý, kto prišiel zo zahraničia musí dodržať povinnú 14 dňovú karanténu!!! Za nedodržanie nariadenia je sankcia 1 659 eur.