Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
v letnom semestri akad. roka 2019/20. Výučba bude dištančnou formou. Výučbovú časť semestra bude možné posunúť do 6. júna 2020, o konkrétnej úprave a zmene harmonogramu na jednotlivých fakultách rozhodnú dekani fakúlt.

Metodické usmernenie k organizácii štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v letnom semestri akakdemického roka 2019/2020 (podpísaná 23. 3. 2020)