Prejsť na obsah
Akademický senát FIIT STU

E-mail všetkým členom AS FIIT môžete poslať použitím adresy:
senat[at]fiit.stuba.sk

Predsedníctvo AS FIIT STU:
e-mail: predsednictvo[at]as.fiit.stuba.sk

Ing. Peter Lacko, PhD. - predseda
e-mail: predseda[at]as.fiit.stuba.sk

Ing. Peter Trúchly, PhD. - predseda zamestnaneckej časti
Ing. Juraj Petrík - predseda študentskej časti

Tajomníčka AS FIIT STU:
e-mail: tajomnik[at]as.fiit.stuba.sk
Mg. Viera Danišová

Členovia zamestnaneckej časti AS FIIT STU:
e-mail: zamestnanci[at]as.fiit.stuba.sk

Ing. Anna Bou Ezzeddine, PhD.
Ing. Peter Kapec, PhD.
doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Ing. Peter Lacko, PhD.
Ing. Jakub Šimko, PhD.
Ing. Peter Trúchly, PhD.
Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.

Členovia študentskej časti AS FIIT STU:
e-mail: studenti[at]as.fiit.stuba.sk

Bc. Peter Bakonyi
Ľubomír Fischer
Ing. Marek Galinski
Ing. Juraj Petrík