Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany


Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
e-mail: jozef.dubravsky[at]stuba.sk
tel.: +421 2 602 91 456
miestnosť D 506 FEI STU