Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Letné vydanie Bulletinu SAIA ponúka štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby.

Uzávierka žiadostí je 15. november 2012 v SAIA.