Prejsť na obsah
Disciplinárna komisia FIIT STU

Predseda:

doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.

Členovia:

RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD.
Ing. Ivan Kapustík
Ing. Ján Hudec, PhD.
Marek Drgoňa - študent bakalárskeho štúdia
Bc. Marko Ondruš - študent inžinierskeho štúdia
Veronika Žatková - študentka inžinierskeho štúdia

Tajomníčka:

Mgr. Zuzana Horniaková