Prejsť na obsah
Disciplinárna komisia FIIT STU

Predseda:

doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.

Členovia:

RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD.
Ing. Ivan Kapustík
Ing. Ján Hudec, PhD.
Ing. Jozef Filipek - študent doktorandského štúdia
Bc. Ladislav Gallay - študent inžinierskeho štúdia
Bc. Martin Janík - študent inžinierskeho štúdia
Veronika Žatková - študentka bakalárskeho štúdia

Tajomníčka:

Mgr. Zuzana Horniaková