Prejsť na obsah
Habilitačné konania a vymenúvacie konania za profesora

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

14. marca 2011 o 13:00

sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v miestnosti D 220
uskutoční habilitačná prednáška

Mgr. Daniely Chudej, PhD.
z Ústavu informatiky a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave

na tému:   Rozpoznávanie podobnosti v textoch: motivácia, metódy a vyhodnotenie

 


 

Habilitačná komisia:

Predseda:

 • prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave

Členovia:

 • prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
 • prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., Západočeská univerzita v Plzni

 

Oponenti:

 • doc. Ing. Pavel Herout, CSc. , Západočeská univerzita v Plzni
 • prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD., Vysoká škola manažmentu, Bratislava
 • prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD., Technická univerzita v Košiciach

 

Názov habilitačnej práce:

  Bezpečná identita v prostredí elektronického vzdelávania
  (odbor Aplikovaná informatika)

Obhajoba habilitačnej práce:

  15. marca 2011 na Vedeckej rade FIIT STU