Prejsť na obsah
Habilitačné konania a vymenúvacie konania za profesora

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

7. 3. 2006 o 8:30

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D220 habilitačná prednáška

RNDr. Eleny Gramatovej, PhD.
z Ústavu informatiky SAV

na tému:    

Testovateľnosť digitálnych systémov
(odbor Počítačové inžinierstvo)

 

Habilitačná komisia:

Predseda:

  • prof. Ing. Milan Kolesár, CSc., FIIT STU v Bratislave

Členovia:

  • doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD., EF ŽU v Žiline
  • doc. Ing. Ján Bača, PhD., FEI TU v Košiciach

 

Oponenti:

  • prof. Ing. Ondřej Novák, PhD., FEL ČVUT v Prahe
  • doc. Ing. Zdeněk Kotásek, PhD., FIT VUT v Brne
  • doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc., FIIT STU v Bratislave