Prejsť na obsah
Habilitačné konania a vymenúvacie konania za profesora

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

9. 3. 2010 o 9:00

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 424 habilitačná prednáška

Ing. Ivana Kotuliaka, PhD.
z Ústavu počítačových systémov a sietí FIIT STU v Bratislave

na tému:     Konvergencia informačných a telekomunikačných sietí
(odbor Aplikovaná informatika)

 

Habilitačná komisia:

Predseda:

  • prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., KEMT FEI TU v Košiciach

Členovia:

  • doc. Ing. Margaréta Kotočová, CSc., ÚPSS FIIT STU v Bratislave
  • Ing. Ivan Majer, CSc., T-com, Bratislava

 

Oponenti:

  • prof. Ing. Martin Klimo, PhD., KIS FRI ŽU v Žiline
  • prof. Ing. Pavol Horváth, PhD., CVT STU v Bratislave
  • doc. Ing. František Jakab, PhD., KPI FEI TU v Košiciach