Prejsť na obsah
Habilitačné konania a vymenúvacie konania za profesora

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

15. marca 2011 o 9:00

sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v miestnosti D 424
uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Michala Čerňanského, PhD.
z Ústavu aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave

na tému:   Využitie masívneho paralelizmu v oblasti strojového učenia

 


 

Habilitačná komisia:

Predseda:

 • prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave

Členovia:

 • prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., Sliezska univerzita v Opave
 • prof. Ing. Dušan Marček, Žilinská univerzita v Žiline

 

Oponenti:

 • doc. Ing. Igor Farkaš, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
 • prof. Ing. Peter Sinčák, PhD., Technická univerzita v Košiciach
 • doc. RNDr. Jiří Šíma, DrSc., Česká akademie věd, Praha

 

Názov habilitačnej práce:

  Modelovanie dynamických systémov pomocou rekurentných neurónových sietí
  (odbor Aplikovaná informatika)

Obhajoba habilitačnej práce:

  15. 3. 2011 na Vedeckej rade FIIT STU