Prejsť na obsah
Habilitačné konania a vymenúvacie konania za profesora

 

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

14. marca 2011 o 15:00

sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v miestnosti D 220
uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Valentina Vranića, PhD.
z Ústavu informatiky a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave

na tému:   Konfigurovateľnosť v modelovaní softvéru

 


 

Habilitačná komisia:

Predseda:

 • prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave

Členovia:

 • prof. Ing. Ján Kollár, PhD., Technická univerzita v Košiciach
 • prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

 

Oponenti:

 • prof. Ing. Tomáš Hruška, PhD., Vysoké učení české v Brne
 • doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD., Technická univerzita v Košiciach
 • prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., Západočeská univerzita v Plzni

 

Názov habilitačnej práce:

  Aspect-Oriented Change Realization
  (odbor Softvérové inžinierstvo)

Obhajoba habilitačnej práce:

  15. marca 2011 na Vedeckej rade FIIT STU