Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V dňoch 21. - 27. septembra 2007 sa bude konať na Poľane konferencia ITAT 2007 - Information Technologies - Applications and Theory.

Konferenciu organizujú:

  • Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Ústav informatiky Akademie věd České republiky, Praha
  • Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Prahe
  • ÚISI, Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu

 

Dôležité dátumy

18. 5. 2007   zaslanie abstraktov
25. 5. 2007   zaslanie článkov
26. 6. 2007   oznámenie o prijatí
13. 7. 2007   camera ready
30. 7. 2007   skorá registrácia a zaplatenie konf. poplatku
21. - 27. 9. 2007   program konferencie