Prejsť na obsah
Štúdium
Akademický rok 2011/12 - zimný semester

24. 10. 2011: Prospechové štipendiá v akad. roku 2011/12
Žiadame študentov FIIT STU , ktorým bolo priznané prospechové štipendium v akad. roku 2011/12 (za akad. rok. 2010/11), aby v termíne od 25. októbra do 2. novembra 2011 oznámili na študijnom oddelení fakulty p. Ľ. Huskovej (v úradných hodinách) číslo bankového účtu, resp. potvrdili správnosť čísla účtu v AIS, na ktorý im bude štipendium vyplatené.
19. 10. 2011: Zmena úradných hodín študijného oddelenia
v pondelok a stredu: 12:30 - 14:30, v utorok a štvrtok: 9:30 - 11:30
29. 08. 2011: Úradné hodiny Študijného oddelenia FIIT STU nebudú v dňoch
5. - 7. septembra 2011 z dôvodu zápisov na štúdium akad. roka 2011/12,
14. septembra 2011 z dôvodu bakalárskych promócií a imatrikulácie študentov 1. roč. bakal. štúdia 2011/12.
18. 07. 2011: E-zápis pre akademický rok 2011/12
prebieha v systéme AIS od 19. júla 2011 8:00 h do 19. augusta 2011 23:59 h a je určený pre zápis do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia. Pozrite si návod .

Akademický rok 2010/11 - letný semester

26. 06. 2011: Úradné hodiny študijného oddelenia
nebudú 30. júna 2011 (štvrtok) z dôvodu zápisu študentov do 1. roku bakalárskeho štúdia v akad. roku 2011/12.
26. 06. 2011: Promócie absolventov inžinierskeho štúdia akad. r. 2010/11
12. júla 2011 (utorok) sa v Aule Aurela Stodolu SjF STU v Bratislave (na Námesti slobody 17) uskutočnia promócie absolventov inžinierskeho štúdia
- o 10:00 h a
- o 12:00 h .
Povinný nácvik promócie je 12. 7. 2011 o 8:00 h v Aule A. Stodolu.
26. 06. 2011: Úradné hodiny študijného oddelenia
nebudú 30. júna 2011 (štvrtok) z dôvodu zápisu študentov do 1. roku bakalárskeho štúdia v akad. roku 2011/12.
07. 04. 2011: Kritéria pre udeľovanie ubytovania pre akad. rok 2011/12
Ubytovacia komisia FIIT STU schválila kritériá pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia na FIIT STU . Konkrétne termíny na podávanie žiadostí o ubytovanie budú zverejnené.

Akademický rok 2010/11 - zimný semester

26. 10. 2010: Prospechové štipendiá v akad. roku 2010/11
Žiadame študentov FIIT STU , ktorým bolo priznané prospechové štipendium v akad. roku 2010/11, aby v termíne od 2. do 5. novembra 2010 oznámili na študijnom oddelení fakulty p. Ľ. Huskovej (v úradných hodinách) číslo bankového účtu, resp. potvrdili správnosť čísla účtu v AIS, na ktorý im bude štipendium vyplatené.
27. 10. 2010: Rektorské voľno
Rektor STU v zmysle bodu 22 čl. 12 Štatútu Slovenskej technickej univerzity udeľuje študentom univerzity na utorok 2. novembra 2010 rektorské voľno.
07. 10. 2010: Dekanské voľno
Dekan FIIT STU udeľuje študentom FIIT STU dňa 12. októbra 2010 voľno a zároveň ich pozýva na podujatie elektrotechnikov a informatikov - Oktoberfest - pre nich organizované.
07. 10. 2010: Úradné hodiny študijného oddelenia 12. októbra 2010 nebudú z dôvodu konania podujatia Oktoberfest.
14. 09. 2010: POZOR, ZMENA!!! Prihlasovanie na rozvrhové akcie bude až v piatok 17. septembra 2010.
Pozrite si stručný návod
09. 10. 2010: Oznam pre absolventov bakalárskeho štúdia akad. r. 2009/10
Oznamujeme absolventom bakalárskeho štúdia akad. r. 2009/10, že slávnostná promócia sa uskutoční 16. septembra 2010 (štvrtok) o 12:00 h (jednotný termín pre všetkých účastníkov promócie) v Aule Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte, na Námestí slobody č. 17 v Bratislave.
Povinný nácvik absolventov bude o 10:00 h v aule na Strojníckej fakulte.
09. 10. 2010: Ak máte záujem o sociálne štipendium, vyplnenú žiadosť odovzdajte na študijnom oddelení fakulty v úradných hodinách pani Ľ. Huskovej.
07. 09. 2010: Oznamujeme študentom FIIT, že žiadosti o študentskú pôžičku na akademický rok 2010/11 si môžu vytlačiť z www.spf.sk. Vyplnené žiadosti treba odovzdať na Študijnom oddelení FIIT STU pani Tollárovej (D 216) najneskôr 10. októbra 2010.
27. 08. 2010: Úradné hodiny študijného oddelenia počas 2. septembra 2010 nebudú z dôvodu zápisov na akad. rok 2010/11.
15. 08. 2010: Pozrite si aktuálne dátumy zápisov na na štúdium. na akad. rok 2010/11.

Akademický rok 2009/10 - letný semester

01. 07. 2010: Promócie absolventov inžinierskeho štúdia akad. r. 2009/10
12. júla 2010 sa v Aule Aurela Stodolu SjF STU v Bratislave (na Námesti slobody 17) uskutočnia promócie absolventov inžinierskeho štúdia o 10:00 h a o 12:00 h.
Povinný nácvik promócie je 12. 7. 2009 o 8:00 h v Aule A. Stodolu.
30. 06. 2010: Úradné hodiny študijného oddelenia počas letných prázdnin - od 1. júla do 31. augusta 2010 - budú iba v stredu, v čase od 10:00 do 12:00 h.
12. 04. 2010: Úradné hodiny Študijného oddelelenia FIIT STU 21. apríla 2010 nebudú z dôvodu konania študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2010.


Oznamy za rok 2009 >>>>
Oznamy za rok 2008 >>>>
Oznamy za rok 2007 >>>>
Oznamy za rok 2006 >>>>
Oznamy za rok 2005 >>>>