Prejsť na obsah
Štúdium [TMP]

Toto je priebežná verzia, na ktorej pracujeme a postupne vylepšujeme

  • Sumarizovaný harmonogram aktuálneho ak. roka (oba semestre)
  • Podrobnejšie dátumy sú uvedené v kalendári nižšie. Zoznam udalostí semestra možno vidieť po prepnutí na tab Agenda.

    Kalendár možno ľahko integrovať do vášho riešenia pre osobný manažment, aby ste mali aktuálne informácie bez nutnosti sledovania tejto stránky. Do budúcnosti plánujeme zlepšiť použiteľnosť využitím Calendar API.

Typy udalostí v kalendári (kvôli lepšej orientácii, navigácii, vyhľadávaniu):

  • [V] - Udalosti súvisiace so Vstupom/Výstupom do/z semestra/štúdia (zápisy, imatrikulácia, promócie)
  • [R] - Udalosti súvisiace s Rozvrhom semestra a registráciami predmetov (začiatok/koniec semetra/skúškového obdobia, nahradzovanie výučby a voľné dni; regitrácia predmetov, prihlasovanie na rozvrhové akcie)
  • [P] - Udalosti súvisiace so záverečnými Projektami (bakalársky a diplomový projekt - registrácia, odovzdanie, obhajoby)
  • [O] - Ostatné udalosti (súvisiace s internátmi, Erazmom a pod.)