Prejsť na obsah
Výskumné laboratóriá
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Kontaktná osoba: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD. (vanda.benesova[at]stuba.sk)
Webová stránka: http://vgg.fiit.stuba.sk/wordpress/laboratory/
Charakteristika: Laboratórium Počítačového videnia a grafiky slúži na podporu výučby predmetov "Interakcia človeka s počítačom"a "Princípy počítačovej grafiky a spracovanie obrazu" v bakalárskom, ako i predmetov "Spracovanie obrazu, grafika a multimédiá", "Počítačová grafika a vizualizácia dát" a "Počítačové videnie" v inžinierskom štúdiu.
Laboratórium je vybavené základnou technikou pre snímanie obrazu, ako sú kamery, inteligentná kamera, Kinecty a pod., pričom je cieľom dovybaviť laboratórium o hardvérovú a softvérovú podporu predovšetkým pre výskum moderných metód interakcie a hardvérovou podporu pre kapacitne náročné výpočty počítačovej grafiky.
Aktuálne projekty - či už semestrálne, bakalárske, alebo i diplomové práce, nájdete pod "Projects" alebo pod "OpenCv examples" na našej webovej stránke.
Miestnosť: 4.46
Projekty: Môže počítač vidieť? – diplomový projekt u ktorého boli skúmané nové metódy rozpoznávania objektov.
Ovládaj všetko všetkým – úspešný tímový proejekt prezentovaný na Noci výskumníka, v Digipointe, Na týždni vedy a techniky a pod. Projekt demonštruje experimentálny systém pre výskum multimodálnej interakcie človeka ( gestá, reč, dotykové gestá, pohyb mobilom a pod...) s technickými zariadeniami (TV prijímač, Hifi veža, žiarovka vypni-zapni...)
Zábavný systém pre spolusediaceho v automobile - práve bežiaci tímový projekt s využitím rozšírenej reality. Projekt podporila Nadácia Volkswagen.
Vizualizácia dát v obohatenej realite - práve bežiaci tímový projekt s využitím rozšírenej reality.