Prejsť na obsah
Výskumné laboratóriá
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Steinmüller, PhD. (branislav.steinmuller[at]stuba.sk)
Charakteristika: Budúce výskumné a výučbové laboratórium venované počítačovej bezpečnosti. V súčasnosti je laboratórium v štádiu budovania.
Miestnosť: 1.25