Prejsť na obsah
Výskumné laboratóriá
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Kontaktná osoba: Ing. Peter Trúchly, PhD. (peter.truchly[at]stuba.sk)
Charakteristika: Laboratórium počítačových sietí sa venuje perspektívnym výskumným témam v oblasti komunikačných sietí. Konkrétne ide o smerovanie určované softvérom (Software Defined Networking – SDN), ktoré aplikujeme ako v pevných, tak aj mobilných sieťach. V oblasti bezdrôtových sietí sa venujeme znižovaniu energetickej náročnosti pri komunikácii, pre efektívnejšie využitie batérii. Dôležitým smerom výskumu je aj doručovanie multimediálnych aplikácií, ktoré v podobe Sietí pre doručovanie obsahu (Content Delivery Networks – CDN) bude naberať v najbližších rokoch na význame.
Jedným zo stavebných kameňov laboratória sieťových technológií je základňová stanica pre siete GSM/GPRS. Slúži na výskum v oblasti mobilných sietí a softvérovo definovaných sietí. Poskytuje možnosť pre rýchle prototypovanie nových prístupov v spomínaných oblastiach. Mobilné sieto tohto štandardu tvoria jednu z najväčších komunikačných sietí na svete, preto výskum tejto problematiky je výsoko aktuálnou témou.
Laboratórium poskytuje okrem širokej škály technického vybavenia aj príjemné prostredia na diskusiu a prácu na rôznych projektoch nielen jednotlivých študentov, ale aj väčších tímoch zložených zo študentov a výskumných pracovníkov a pedagógov.
Miestnosť: 5.44
Projekty: 7FP projekt HBB-Next
ETSI CDN-I standard - ETSI TS 102 990
Podpora z grantového program E-Talent nadácie Tatra banky (2013et029)
Fotografie: