Prejsť na obsah
Výskumné laboratóriá
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Kontaktná osoba: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. (tibor.krajcovic[at]stuba.sk)
Webová stránka: http://www2.fiit.stuba.sk/~tkraj/eslab.htm
Charakteristika: Výskumné a pedagogické laboratórium je určené na výučbu viacerých predmetov (Mikroprocesory a mikropočítače, Vnorené systémy, Konštrukcia číslicových zariadení) z oblasti vnorených systémov pre študijný program Počítačové systémy a siete študijného odboru počítačové inžinierstvo. V rámci výučby majú študenti možnosť prakticky si overiť teoretické poznatky a navrhnúť, konštruovať, overiť a implementovať najmä aplikácie pre vnorené systémy pracujúce v tzv. reálnom čase. V laboratóriu možno navrhovať a ladiť aj potrebné programové vybavenie vyvíjaných a postavených zariadení. Je vybavené týmito najdôležitejšími zariadeniami: logické analyzátory, vnútroobvodové emulátory, vývojové prostriedky pre Bluetooth, vývojové prostriedky (softvér a hardvér) pre vnorené systémy na báze procesora Pentium II.
Miestnosť: 1.35
Fotografie:
Celkový pohľad na laboratórium vnorených systémov.

Systém pre vnorené aplikácie na báze 32-bitového procesora rodiny x86, vyvinutý v laboratóriu vnorených systémov. Pre systémy rodiny x86 boli v laboratóriu vyvinuté originálne ladiace prostriedky pre reálny aj privilegovaný režim.

Vývojový systém pre vnorené aplikácie na báze 32-bitového procesora s architektúrou RISC. Pre hardvérovú realizáciu vybraných funkcií je systém vybavený programovateľným obvodom typu FPGA.