Prejsť na obsah
Zamestnanecká rada na FIIT STU


Zamestnanecká rada spolupracuje s odborovou organizáciou UOO STU.

Volebné obdobie Zamestnaneckej rady je štvorročné, ďalšie voľby organizuje zamestnanecká rada (jar 2012), člen zamestnaneckej rady je volený priamou voľbou s tajným hlasovaním na základe kandidátnej listiny, ktorú navrhne najmenej 10 percent zamestnancov. Voľby sú platné pri nadpolovičnej účasti zamestnancov.