Prejsť na obsah
Štúdium

G Suite for Education (ďalej tiež G Suite) je platforma pre podporu produktivity a spolupráce v online prostredí, ktorá agreguje existujúce služby Drive, Gmail, Docs, atď. od spoločnosti Google. Ide o bezplatnú verziu komerčného balíka G Suite for Business prispôsobenú pre vzdelávanie. Podmienky spracovania údajov deklarujú iný prístup k spracovávaniu údajov, aký je v súkromných verziách jednotlivých služieb poskytovaných spoločnosťou Google.

Podmienky používania

Používaním platformy G Suite for Education dáva používateľ súhlas s podmienkami používania G Suite for Education, ktoré o.i. zahŕňajú aj tzv. G Suite Acceptable Use Policy. Podmienky používania sú zobrazené pred prvým prihlásením do systému.

Prihlásenie a návody na používanie

Informácie o prihlásení do STU G Suite a ďalšie informácie o používaní nájdete na univerzitnom webe G Suite - základné informácie a návody.

Ďalšie informácie, vrátane špecifických nastavení pre FIIT STU nájdete v dokumente G Suite for Education: Informácie pre študentov FIIT STU.

Migrácia dát z FIIT G Suite do STU G Suite

Študenti, ktorí v rokoch 2017-2019 používali pôvodnú fakultnú verziu (“inštanciu”) G Suite (FIIT G Suite) majú možnosť si premigrovať svoje dáta do novej univerzitnej inštancie (STU G Suite). Základné odporúčané možnosti pri migrácii dát podľa vybraných služieb/aplikácií:

  • Gmail, Drive (zahŕňa Docs, Sheets, ...) -- použite Transfer (treba byť prihlásený vo FIIT G Suite, nie súkromnom Google účte)
  • Calendar -- použite export kalendára v nastaveniach kalendára (Calendar Settings) z FIIT G Suite a následne import do STU G Suite 

Ďalšie užitočné odkazy: