Prejsť na obsah
Štúdium

Odovzdanie

 • Kedy: podľa harmonogramu aktuálneho ak. roka ako [P] Odovzdanie DP1 do 14.00 hod.
  Po tomto termíne nie je možné správu o riešení projektu odovzdať ani získať klasifikovaný zápočet.
 • Čo: priebežnú správu o riešení diplomového projektu podľa pokynov (obsahových aj formálnych!). 
  Nezabudnite na kópiu zadania projektu a anotáciu v slovenskom a anglickom jazyku aj v DP I a v DP II.
 • Ako: Odovzdáva sa elektronická aj tlačená verzia práce

  Elektronická verzia

  • Kde: do systému AIS.
  • Čo presne: PDF dokument do vytvoreného miesta odovzdania (odovzdávate celý dokument, teda hlavnú časť vrátane prípadných príloh).

  Tlačená verzia

  • Kde: na Študijnom oddelení FIIT STU
   Odporúčame vyplniť a dať si potvrdiť Potvrdenie o odovzdaní projektu 
  • Čo presne: Vytlačená správa zviazaná hrebeňovou väzbou, prípadne termoväzbou v jednom exemplári, ktorý musí obsahovať kópiu zadania, ku ktorej patrí aj finálny návrh zadania diplomovej práce (originály budú súčasťou až diplomovej práce - DP III).

Hodnotenie

 • Výsledok v predmete Diplomový projekt I hodnotí vedúci projektu. Pri hodnotení sa berie do úvahy kvalita výstupu v zmysle požiadaviek vedúceho projektu na prvú etapu riešenia. 
 • Výsledné hodnotenie je zo šesťstupňovej klasifikačnej stupnice (A, B, C, D, E, FX).
 • Posudok bude zverejnený v systéme Yonban.