Prejsť na obsah
Štúdium

Základný legislatívny rámec je zverejnený na webových stránkach STU.  

Študijný poriadok FIIT STU v Bratislave  - úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2014.

Ďalšie úradné dokumenty nájdete na Úradnej tabuli FIIT STU.

Vybrané dokumenty týkajúce sa štúdia:

Vybrané dokumenty - štipendiá:

Tlačivá - štúdium všeobecne:

Tlačivá relevantné pre štipendiá nájdete v časti Štipendiá a poplatky.