Prejsť na obsah
Štúdium

Registrácia predmetov

na akademický rok 2017/18

Registrácia predmetov je povinná, prebieha v systéme AIS od 8. 6. 2017, 14.00 hod. do 11. 6. 2017, 23.59 hod.

Registráciou si študent zostavuje osobný učebný plán na akad. rok 2017/18.

Osobný študijný plán treba odovzdať na študijné oddelenie od 12. 6. 2017 do 15. 6. 2017.

Pozrite si návod na registráciu predmetov pre akad. rok 2017/18 .

Pozrite si:
- študijné plány bakalárskeho a inžinierskeho štúdia akad. roka 2017/18,
-
informačné listy predmetov .

 

Prihlasovanie sa na rozvrh

v akademickom roku 2017/18

zimný semester: 12. september 2017 (utorok)

  • Pozrite si stručný návod aj s termínmi prihlasovania na rozvrhové akcie.
  • Rozvrh v AIS bude dostupný najneskôr v pondelok 11. septembra 2017.
  • Na rozvrhové akcie sa prihlasujú všetci študenti okrem študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia.
  • Druháci štvorročného štúdia si volia rozvrh len pre predmety, ktoré opakujú.