Prejsť na obsah
Štúdium

Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami (§ 67 Zákona o vysokých školách).

Preukazom študenta na STU je preukaz ISIC študenta STU. Výrobu a správu preukazov zabezpečuje Centrum výpočtovej techniky STU, sprostredkovane cez Študijné oddelenie FIIT STU. Žiadosť o vydanie preukazu, resp. prolongačnej známky, odporúčame vyriešiť počas zápisu / e-zápisu na štúdium.

Ďalšie informácie o študijných preukazoch sú na stránke STU.