Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Bratislava 1. 6. 2022

Správne a včasné reakcie na kybernetické útoky sú rozhodujúce pre účinné vykonávanie kybernetickej obrannej stratégie a politiky. Počet hrozieb a vynaliezavosť útočníkov stále rastie, rovnako ako potreba pokročilejších detekčných nástrojov, techník a kvalifikovaných odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Fakulta informatiky a informačných technológií STU sa dlhodobo zaoberá výskumom a poskytuje výučbu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Absolventi FIIT STU patria medzi najlepších špecialistov v odbore a je ambíciou fakulty neustále skvalitňovať výučbu v tejto oblasti. Jednou z možností skvalitnenia výučby je zavedenie hier kybernetickej bezpečnosti na kybernetickom polygóne do cvičení.

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave získala výkonný server v zostave 64 CPU jadier/128 vlákien, 1 TB hlavnej pamäti, 8 TB diskovej pamäti a 4 sieťové linky s prenosovou rýchlosťou 10 Gb. Výkonný server bude slúžiť na vytvorenie kybernetického polygónu (angl. cyber range) v prostredí privátneho cloudu.

Kybernetický polygón je určený pre cvičenia kybernetickej bezpečnosti a pre výskumnú platformu v tejto oblasti. Kybernetický polygón je zameraný na modelovanie a simuláciu zložitých počítačových systémov a sietí vo virtualizovanom a oddelenom prostredí privátneho cloudu. Táto platforma umožňuje realistické simulácie dôležitých informačných infraštruktúr v plne kontrolovanom a monitorovanom prostredí.

Úspešnosť prípravy študentov a efekt z praktických cvičení na kybernetickom polygóne je závislá od typu a množstva hier kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú na kybernetickom polygóne prevádzkované. Z toho dôvodu pracovníci FIIT STU doc. Hudec, Dr. Helebrandt a Dr. Laštinec už pred dvomi rokmi nadviazali spoluprácu s Fakultou informatiky Masarykovej univerzity v Brne, ktorá poskytla pracovníkom FIIT STU vývojové a testovacie prostredie pre tvorbu hier kybernetickej bezpečnosti, ako aj produkčné prostredie na prevádzku hier kybernetickej bezpečnosti v privátnom cloude. Bola tiež dohodnutá výmena vytvorených hier kybernetickej bezpečnosti medzi týmito pracoviskami. Hry kybernetickej bezpečnosti sa budú cvičiť v predmetoch študijného programu Informačná bezpečnosť, ktorý poskytuje FIIT STU v inžinierskom štúdiu. (Terminologická poznámka: Kybernetická bezpečnosť je informačná bezpečnosť v kybernetickom priestore.)


Tlačová správa: Na FIIT vyrastajú špecialisti na kybernetickú obranu (Bratislava 1. 6. 2022)