Prejsť na obsah
TP Cup

súťaž o najlepší tím roka

Uzávierka prihlášok

30. októbra 2020

Prihláste svoj projekt do súťaže TP Cup 2021 a vyhrajte súťaž o najlepší tímový projekt v akademickom roku 2020/21!

Ceny pre víťazov

Slávnostné vyhlásenie víťazného tímu súťaže po skončení finále v letnom semestri za účasti akademickej obce a zástupcov priemyslu.

  • Malý pohár pre každého člena víťazného tímu
  • Záznam na veľký pohár
  • Šek v hodnote min 1K Eur (tisíc dvadsaťštyri)
  • Ďalšie výhody ako prednostný zápis predmetov do rozvrhu pre nasledujúci akademický rok