Prejsť na obsah
Výskum ÚISI

Kolaboratívne sprístupňovanie, analýza a prezentácia dokumentov v internetovom prostredí pomocou moderných softvérových nástrojov

Doba riešenia:

  január 2003 - december 2005

Vedúci projektu:

  Pavol Návrat, prof. Ing. PhD.

Zástupca vedúceho projektu:

  Mária Bieliková, prof. Ing. PhD.

Anotácia projektu:

  Podstata projektu spadá v širšom zmysle do problematiky inteligentného sprístupňovania, analýzy a prezentácie informácií v distribuovanom prostredí. Predmet skúmania v užšom zmysle sústreďujeme najmä na dokumenty, umiestnené v internetovom prostredí, ktoré majú zvyčajne hypermediálny charakter. Projekt sa zameriava na metódy inteligentného vyhľadávania, kategorizácie a odporúčania informácií s využitím jazykovednej analýzy, sémantiky slov a kolaboratívneho filtrovania. Cenné informácie možno získať analýzou údajov nelineárnymi metódami, ako je napr. multifraktálne škálovanie alebo dolovanie. Popri sprístupňovaní dokumentov je dôležité skúmať vhodné spôsoby prezentovania informácií v nich obsiahnutých. Riešia sa nové metódy a techniky tvorby doménových modelov, navigácie v hypermédiách a prezentovania obsahu aj s využitím informácií o používateľovi, jeho preferenciách, znalostiach, cieľoch a spôsobe práce. Významnou súčasťou je skúmanie možností využitia informácií o prostredí. Náš prístup k prezentovaniu zohľadňuje aj variabilitu konfigurácií a verzií, čo je nevyhnutné pri prispôsobovaní prezentácie. Fungovanie a používanie dokumentov z internetového prostredia si vyžaduje pokrok v oblasti moderných softvérových metód a nástrojov, pomocou ktorých sa implementuje. Moderné trendy systematizácie softvérových komponentov a ich znovupoužívania sa obohatia o nové prístupy navrhovania pomocou návrhových vzorov. Novú kvalitu môžu priniesť kolaboratívne softvérové agenty.

Kľúčové slová:

  internet, analýza a dolovanie v údajoch, adaptívne hypermédiá, kolaboratívne filtrovanie, spolupracujúce mobilné agenty, softvérová architektúra návrhových vzorov

Spoluriešitelia:

  Andrejko Anton, Ing.
  Filkorn, Roman, Ing.
  Frivolt, Juraj, Mgr.
  Grlický, Vladimír, Ing.
  Kapustík, Ivan, Ing.
  Košík Matej, Ing.
  Kuruc, Jaroslav, Ing.
  Lekavý Marián, Ing.
  Marko, Vladimír, Ing.
  Molnár, Ľudovít, prof. RNDr. DrSc.
  Navarčik, Matúš, Ing. Mgr.
  Nehéz, Martin, Mgr.
  Polčicová, Gabriela, Mgr.
  Polický Ivan, RNDr.
  Rozinajová Viera, Ing. PhD.
  Vranić, Valentino, Ing. PhD.
  Bou Ezzeddine Anna, RNDr.

Vedecké práce v časopisoch:

 1. NÁVRAT, P. – MANOLOPOULOS, Y. – VOSSEN, G.: Advances in databases and information systems. In: Information Systems 29(2004) 437-438.
 2. GAŠO, J. – NEHÉZ. M.: Stochastic Cooperative Distributed Grammar Systems and Random Graphs. In: Acta Informatica, Vol. 39, (2003), pp. 119-140. (in English)
 3. GAVOILLE, C. – NEHÉZ, M.: Interval Routing in Reliability Networks, Theoretical Computer Science (Elsevier) ISSN 0304-3975. prijaté na publikovanie.
 4. POLČICOVÁ, G. – TIŇO, P.: Making sense of sparse rating data in collaborative filtering via topographic organization of user preference patterns. In: Neural Networks, Elsevier , ISSN 0893-6080. prijaté na publikovanie.
 5. TIŇO, P. – POLČICOVÁ, G.: Topographic Organization of User Preference Patterns in Collaborative Filtering. In: Neural Network World, Vol.13, No.3 (2003), pp. 311-324.
 6. BIELIKOVÁ, M. – NÁVRAT, P.: Experiences with Designing a Module for Teaching Teamwork to Students. In: Journal of Computing and Information Technology. prijaté na publikovanie.
 7. NÁVRAT, P. - FILKORN, R.: A Note on the Role of Abstraction and Generality in Software Development, Journal of Computer Science, ISSN 1549-3636, prijaté na publikovanie.
 8. BIELIKOVÁ, M. – KRAJČOVIČ, T.: Blending Software and Computer Engineering in Student Projects. In: Acta Electrotechnica et Informatica, Vol.3, No.2 (2003), pp. 25-31.

Vedecké práce v recenzovaných vedeckých zborníkoch:

 1. ÁGH, P. – BIELIKOVÁ, M.: Considering Human Memory Aspects to Adapting in Educational Hypermedia. In Proc. of Workshop on Individual Differences. In: AH 2004: 3rd Int. Conference on Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems. Eindhoven: TU, 2004, s. 107-114.
 2. BIELIKOVÁ, M. – NORIS, I.: A Model of Versioned Web Sites. In: SOFSEM 2004: Theory and Practice of Computer Science. Berlin: Springer, 2004, s. 151-162.
 3. BIELIKOVÁ, M.: Utilization of Adaptive Hypermedia for e-Education. In: Workshop "Technology for e-learning": Prague, Czech Republic, 10.6.2003. pp. 15-21.
 4. BIELIKOVÁ, M.: Presentation of Adaptive Hypermedia on the Web. In: The Annual Database Conference DATAKON 2003: Brno, Czech Republic, 18. – 20. 10. 2003, pp. 73-91.
 5. BIELIKOVÁ, M. – HABALA, R.: Time-Based Extensions to Adaptation Techniques. In: Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems. 3rd Int.Conference AH 2004, Berlin: Springer, 2004, s. 376-379.
 6. BIELIKOVÁ, M. – HABALA, R.: University Course Support by Web-Based Adaptive e-Board. In: ICETA 2004, 3nd Int.Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications. Košice: Elfa, 2004, s. 395-401.
 7. BIELIKOVÁ, M. – KURUC, J.: Authoring adaptive hypermedia for e-learning. In: Technology for e-learning 2004. Prague: ČVUT, 2004, 12 p.
 8. BIELIKOVÁ, M. – KURUC, J. – MARKO, V.: Entry into Virtual University Space through Web-Based e-Application. In: ICETA 2004, 3nd Int.Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications. Košice: Elfa, 2004, s. 403-410.
 9. BIELIKOVÁ, M. - FILKORN, R. - MAKULA, M.: Software Support of Project Courses Management. In: Workshop "Technology for e-learning": Prague, Czech Rupublic, 10.6.2003, pp. 22-29.
 10. FILKORN, R. – NÁVRAT, P.: Feature-based Filtering in Semantic Web. In: Emerging Database Research in East Europe. Pre-Conference Workshop of VLDB 2003: Berlin Germany, 9.-12.9.2003. pp. 45-50.
 11. FILKORN, R. – NÁVRAT, P.: Modeling Optimization Components for XML Processing. In: ISIM 2004, Proc. of the 7th Int. Conference Information Systems Implementation and Modelling, Ostrava: MARQ, 2004, s. 69-76.
 12. GAVOILLE, C. – NEHÉZ, M.: Interval Routing in Reliability Networks. In: SIROCCO 10. The 10th International Colloquium on Structural Information & Communication Complexity: Umea, Sweden, 18.-20.6.2003. pp. 147-162.
 13. GAVOILLE, C. – NEHÉZ, M.: On Interval Routing in Random Meshes. In: EUROCOMB'03 – Abstracts, Prague, Czech Republic, 8.-12.9.2003. pp. 147-150.
 14. GRLICKÝ, V.: Information Integration from Disparate Web Sources. In: ISIM 2004, Proc. of the 7th Int. Conference Information Systems Implementation and Modelling, Ostrava: MARQ, 2004, pp. 77-84.
 15. KAPUSTÍK, I. – KOVÁČ, R.: Use of Special Development Environments of Player Creating for RoboCup. In: 2nd Annual Conference "Knowledge 2003": Ostrava, Czech Republic, 19.-21.2.2003. pp. 315-320.
 16. KAPUSTÍK, I. – PIDYCH, J.: Realization of RoboCup Players Strategy Decision In: Slovak-Czech Seminar about Artificial Intelligence. /Cognition and Artificial Life III/. Stará Lesná, Slovak Republic, 14.-16.5.2003. pp. 315-320.
 17. KOSTELNÍK, R. – BIELIKOVÁ, M.: Web-Based Learning Environment Using Adapted Sequences of Programming Exercises. In: 6th International Conference ISIM 2003 /Information Systems Implementation and Modelling/: Ostrava, Czech Republic, 28.-30.4.2003. pp. 33-40.
 18. KURUC, J. – DOLOG, P. – BIELIKOVÁ, M.: Prototyping Navigation in Web-Based Information Systems Using WebML. In: DATAKON 2004, Brno: 2004.
 19. MARKO, V.: Supporting Design Pattern Instantiation in Software Design. In: ISIM 2004, 7th Int. Conference Information Systems Implementation and Modelling. Ostrava: MARQ, 2004, s. 85-92.
 20. MARKO, V.: Template Based, Designer Driven Design Pattern Instantiation Support. In: ADBIS 2004, 8th East European Conference Advances in Databases and Information Systems. Berlin: Springer, 2004, s. 144-158.
 21. NAVARČIK, M.: Mathematical model of history. In: ISIM 2004, 7th Int. Conference Information Systems Implementation and Modelling, Ostrava: MARQ, 2004. s. 119-126.
 22. NEHÉZ M.: Robustness Properties Thresholds in Reliability Networks. In: 6. International Multi-conference Information Society IS 2003: Ljubljana, Slovenia, 13.- 17. 2003. pp. 288-291.
 23. NEHÉZ, M. – BERNÁT, D.: On Communication Protocols in Unreliable Mesh Networks and their Relation to Phase Transitions. In: Parallel and Distributed Computing Systems, ISCA 17th International Conference, Cary, USA, ISCA 2004. s. 235-239.
 24. NEHÉZ, M.: Interval Routing in Random Graphs, In: 2nd COMSTRU Workshop 2004, Venice, 20-22 September 2004. Abstracts, p. 6.
 25. NEHÉZ, M.: On Subgraphs with Compactness 1 in Random Meshes. In: Aplimat, 3rd international conference. Bratislava: SjF STU, 2004. s. 729-734.
 26. POLČICOVÁ, G. – TIŇO, P.: Introducing a Star Topology into Latent Class Models for Collaborative Filtering. In: Artificial Intelligence Applications and Innovations. IFIP 18th World Computer Congress. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004. s. 293-303.
 27. VRANIĆ, V.: Reconciling Feature Modeling: A Feature Modeling Metamodel. In: Proc. of 5th Annual Int. Conference on Object-Oriented and Internet-Based Technologies, Concepts, and Applications for a Networked World, Net.ObjectDays 2004. Berlin: Springer, 2004, s. 122-137.
 28. FRIVOLT, G. – BIELIKOVÁ, M.: Topology Generation for Web Communities Modeling. Prijaté na SOFSEM 2005, Springer Verlag LNCS.
 29. FILKORN, R. – NÁVRAT, P.: An Approach for Integrating Analysis Patterns and Feature Diagrams into Model Driven Architecture. Prijaté na SOFSEM 2005. Springer Verlag LNCS.
 30. FILKORN, R.: Evolution of a Software Architecture Towards its Partial Automated Generations. In: EliTech 2003, The 6th Scient Conference on Electrical Engineering & Information Technology for PhD. Students: Bratislava, Slovak Republic, 25. 11. 2003. pp. 97-99.
 31. FILKORN, R.: On Design Pattern Combinations for Hierarchical Object Structures . In Proc. of International Conference and Competition of students' scientific works STUDENT EEICT 2004. Bratislava: STU, 2004, s. 143-146.
 32. GRLICKÝ, V.: Two-level Multistrategy Approach to Web Data Integration. In: In Proc. of International Conference and Competition of students' scientific works STUDENT EEICT 2004. Bratislava: STU, 2004, s. 127-130.
 33. KURUC, J.: Behavioral Aspects of WebML Hypertext Model. In: Proc. of the International Conference and Competition of students' scientific works STUDENT EEICT 2004. Bratislava: STU, 2004, s. 131-134.
 34. MARKO, V.: Role Based Design Pattern Modeling for Interactive Instantiation. In: Proc. of International Conference and Competition of students' scientific works STUDENT EEICT 2004. Bratislava: STU, 2004, s. 139-142.
 35. NAVARČIK, M.: Mathematical Explanation of Chosen Analysis Patterns. In: Proc. of International Conference and Competition of students' scientific works STUDENT EEICT 2004. Bratislava: STU, 2004, s. 135-138.