Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Upozorňujeme študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia akad. roka 2017/18, že

Úvod do štúdia začína v pondelok 11. septembra 2017 o 8.00 hod.
v Aule Magne (v miestnosti -1.61) v budove FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2.

Podrobný harmonogram .