Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Upozorňujeme študentov 1. ročníka trojročného a štvorročného bakalárskeho štúdia akad. roka 2020/21, že Úvod do štúdia pre akad. rok 2020/21 začína v stredu 16. septembra 2020 o 8.00 hod..

Úvod do štúdia sa uskutoční dištančnou (online) formou.

Podrobný harmonogram .

Podrobný návod spolu s linkou dostanú študenti e-mailom do schránky v AIS.