Prejsť na obsah
Výskumné laboratóriá

Univerzitný vedecký park

Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Tvarožek, PhD. (jozef.tvarozek[at]stuba.sk)
Webová stránka: http://ux.fiit.stuba.sk/class/
Charakteristika: Laboratórium je určené na výskum najnovších metód personalizovaného učenia, ako aj výučbu využitím týchto metód. Výskum v laboratóriu sa venuje metódam počítačovej podpory učenia individuálne pre každého študenta adaptívnym prispôsobením sa na základe viacerých vstupov z adaptívneho vzdelávacieho systému ako aj senzorov v laboratóriu: napredovanie v učive, aktuálna emocionálna odozva, pohľad očí, pohyb myši, atď. Laboratórium je vybavené 20 pracovnými stanicami, každá so senzormi pre sledovanie práce študentov. Laboratórium je v štádiu budovania v rámci projektu univerzitného vedeckého parku.
Miestnosť: 1.26